Scientologer anser Tom Cruise for å være en 'guddom'

Cruise sies å være 'betraktet som en guddom innen Scientologi.'

Hvordan barna til Tom Cruise er rockestjerner i Scientologi-verdenen

Cruise barnas økte synlighet i religionen - som sies å slite gjennom en 20-årig medlemsnedgang - sender en kraftig melding.