Alan Thickes enke ‘ville ikke leve’ etter hans død

Tanya Callau husket sin siste dag med Thicke.